We zijn weer terug/We are back again

 

WACHT NIET TOT DE ALLER, ALLERLAATSTE MINUUT
DON’T WAIT TILL THE VERY LAST MINUTE

 

 

 

NEDERLANDS (for English see below)

Vandaag,  4 juni 2022, is de keurmeesterslijst gepubliceerd en – alhoewel we al inschrijvingen hebben – kunnen we nu echt van start.

Wel willen wij u nog een paar voordelen noemen:

  •  Dogshow Rotterdam heeft besloten de kosten zo laag mogelijk te houden door op de “oude” manier de show te organiseren. Dat houdt in dat alle exposanten nog een gedrukte catalogus ontvangen en de keurverslagen direct meekrijgen. E.e.a. omdat bijvoorbeeld WiFi die voor iedereen bereikbaar is te veel kosten met zich meebrengt.
  • Hierdoor is het mogelijk om – inflatie of niet – het inschrijfgeld gelijk te houden aan 2019 en wel € 55.00 per hond voor klas 3 t/m 8 en € 35.00 voor klas 1 en 2. Bovendien krijgt u een korting van € 10.00 als dezelfde hond ingeschreven wordt voor beide dagen.

Aan e.e.a. zijn natuurlijk regels verbonden en dat deel van de regels vindt u onderstaand.

Het inschrijfgeld bedraagt € 55,00 per hond en voor de baby- en puppyklas € 35,00. Voor inschrijving in de koppelklas is € 8,00 verschuldigd (per koppel). Wordt dezelfde hond ingeschreven voor beide shows, krijgt men een korting van € 10 .00 per hond. Per exposant wordt één gedrukte catalogus gratis verstrekt. Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt zoals op het inschrijfformulier en het programma is vermeld. Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Wordt uw betaling ontvangen na 15 augustus 2022, dan wordt € 10.00 per hond extra in rekening gebracht en de korting voor 2 shows vervalt. Bij betaling op de tentoonstelling wordt € 15.00 per hond extra in rekening gebracht en de korting voor 2 shows vervalt. Betalingen die op onze rekening worden bijgeschreven na 23 augustus 2022 worden beschouwd als niet ontvangen en zullen na de tentoonstelling worden terugbetaald. Bankgegevens: RABO bank IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U t.n.v. St. Hondententoonstelling Rotterdam.

ENGLISH

Today, 4th June 2022, we published the judges list. 

We like to inform you about a few benefits.

  •  Dogshow Rotterdam decided to keep the costs as low as possible and work the same as they did in 2019. This means that all exhibitors will receive a printed catalogue and a handwritten report. It appeared that Wifi in the hall for all exhibitors and visitors would be too expensive.
  • Therefore it is possible – inflation or not – to keep the entry fee the same as in 2019 namely  € 55.00 per dog for class 3, 4, 5, 6, 7 or 8 and € 35.00 for class 1 and 2. Besides that you will receive a discount of € 10.00 when the  same dog is entered for both days/shows.

Of course there will be rules to get this benefit and you will find these rules below.

The entry fee is € 55,00 per dog. For minor puppy- and puppy class it is € 35,00. For brace class the fee is € 8,00 (per brace). One catalogue per exhibitor is given for free. The entry fee has to be paid as stated on the entry form. Entering the same dog for both shows we give you a discount of € 10.00. Payments received after 15th August 2022, a surplus of € 10.00 per dog/per show will be added for administration purposes and the discount for 2 shows expires. For payments at the show we will charge € 15.00 extra per dog (handlings fee) and the discount for 2 shows expires. Payments credited to our account after August 23, 2022 are considered NOT RECEIVED and will be refunded after the exhibition. Data of our bank: RABO bank IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U in name of St. Hondententoonstelling Rotterdam.