Geen/No show in 2021

Helaas hebben wij moeten besluiten onze tentoonstelling 2021 te cancelen.

Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat alle onzekerheden die er nog altijd zijn rond Covid19 definitief zullen zijn weggenomen binnen een termijn waarin het mogelijk is een goed evenement te kunnen organiseren.

Wij richten ons op 2022 en hopen u dan weer als vanouds te kunnen ontmoeten op onze show.

 

 

Unfortunately we had to decide to cancel our show for 2021.

It is not to be expected that all present uncertainties around Covid19 will be taken away in time to be able to organize a great event.

We will now focus on 2022 and hope to be able to meet you at our show the way we are used to.