Inschrijven

Wij hebben de voorkeur voor het online formulier, maar in uitzonderingsgevallen kunt u gebruik maken van het “papieren” formulier wat u HIER in PDF kunt downloaden.

Lees vooral ook de regels door. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met het inschrijven voor de show.

Online inschrijven kunt u via onderstaand formulier.

  INSCHRIJVING
  Show Rotterdam, zaterdag/Saturday 5-08-2023 of/or Zondag/Sunday 6-08-2023

  GEGEVENS VAN DE HOND / DATA OF THE DOG
  Ras/Breed (required)

  Geslacht/Sex (required)
  reu/maleteef/female
  Stamboomnaam van de hond (zonder titels) / Pedigree name of the dog (without titles) (required)

  Officiële titels van de hond / Official titles of the dog

  Stamboek (bijv. NHSB, LOSH, KCReg. enz.) / Pedigree book (p.e. NHSB, LOSH, KCReg. etc.)

  Honden van in Nederland wonende eigenaren dienen in het NHSB te zijn ingeschreven.
  Dogs of exhibitors living in the Netherlands are to be registered in the NHSB.
  Stamboom nummer / Pedrigree number (required)

  Chipnummer / Chip number (required)

  Geboortedatum / Date of birth (required)

  Klas/Class (Klik pijl/Click arrow - drop-down menu)

  Indien geen of de verkeerde klas is aangegeven, zullen wij deze aanpassen naar de naar onze mening meest gunstige klas / When no or the wrong class is given, we will change that to - in our opinion - the best option.
  De leeftijd van de hond moet exact berekend worden tot op de dag waarop de hond wordt gekeurd.
  The age of the dog must be calculated exactly to the day the dog will be judged.

  Upload voor klas 6 en/of klas 7 / Upload for class 6 and/or 7 (.jpg of/or .pdf)

  Kopie gerechtigheidsverklaring (verplicht) volgens FCI model (klas 6) of één kopie van de bevestiging van het kampioenschap - het kampioensbewijs (klas 7) uploaden of per e-mail sturen naar admin@dogshowrotterdam.nl onder vermelding van ras en stamboombummer van de hond. Indien deze niet wordt ontvangen, wordt de hond in de openklas gezet. Na sluitingsdatum of op de dag van de show is het niet meer mogelijk van klas te wisselen.
  A copy of the statement of the ruling organisation FCI model (class 6) or a copy of the confirmation of the championship - championship certificate or letter of confirmation of the Kennel Club must be uploaded or sent by e-mail to admin@dogshowrotterdam.nl, mentioning the breed and pedigree number. When not received the dog will be entered in the open class. After closure it will be not be possible to change the class, nor will it be at the days of the shows.

  Fokker / Breeder (required) - geen kennelnaam, maar naam van een persoon / not a Kennel name, but a name of a person.

  Vader van de hond / Father of the dog (stamboomnaam zonder titels / pedigree name without titles).

  Moeder van de hond / Mother of the dog (stamboomnaam zonder titles / pedigree name without titles).

  Gecoupeerd aan de staart met medische verklaring (bewijs meenemen naar de show) / Tail docked with veterinary statement (bring this proof to the show).
  ja/yesnee/no

  Gecoupeerd aan de staart en geboren en gecoupeerd in een EU-land waar op het moment van couperen (nog) geen verbod was.
  Tail docked and born/docked in an EU-country where there was at the moment of docking no ban.

  Indien ja vermeld hier het land waar de hond is geboren en gecoupeerd / If yes please mention here the country in which the dog was born and docked.
  EU=land waar de hond legaal aan de staart is gecoupeerd / EU-country where the dog is docked legaly:

  EU landen zijn / EU-countries are: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
  Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

  GEGEVENS VAN DE EIGENAAR / DATA OF THE OWNER
  Voornaam / First name (required)

  Tussenvoegsel / Insertion

  Achternaam / Last name (required)

  Mede-eigenaar / Co-owner

  Adres van de eigenaar / Address of the owner (required)

  Postcode en Woonplaats / Zipcode and Town (required)

  Land / Country

  E-mail / E-mail (required)

  INSCHRIJFGELD EN OVERIG / ENTRY FEES AND OTHER
  Inschrijfgeld/Entry fee
  klas 1 en 2 komt NIET in aanmerking voor de korting, niet als eerste hond en ook niet als tweede of volgende hond.

  Indien een tweede of volgende hond van dezelfde eerste eigenaar op hetzelfde (email) adres, net als de eerste hond in klas 3 t/m 8 wordt ingeschreven (mits betaling is ontvangen voor 25 juli 2023).
  If a second of following dog, of the same first owner and the same (email)address is also entered in class 3 to 8, same as the first dog(provided payment is received before 25th july 2023).

  Korting / discount (geldt alleen voor klas 3 t/m 8 - only applicable for class 3 to 8)
  ja/yes korting/discount € 2.50 Geldt alleen voor meerdere honden in klas 3 t/m 8. Klas 1 en 2 komen niet in aanmerking voor deze korting.

  Koppelklas/Brace class (€ 8.00 per koppel/per couple)
  ja/yes

  Bij iedere ingeschreven hond is toegang voor 1 persoon inbegrepen / One person per dog entered is included in the entry fee.

  Extra bezoekerskaartjes 4+ jaar/Extra visitor tickets 4+ years(prijs € 5.00 p.p./costs € 5.00 p.p.).
  aantal/number:

  Kinderen tot 4 jaar en bezoekershonden/Children upto 4 years and visiting dogs zijn gratis/are free of charge.

  Totaal te betalen (zelf berekenen s.v.p.)/Total to be paid (calculate yourself please)

  Akkoord met de tentoonstellingsregels / Agree to the exhibition rules (required):
  ja/yes
  Let op! Inschrijven voor de tentoonstelling kan alleen als u akkoord gaat met de tentoonstellingregels, de regels van het K.R. van de Raad van Beheer en de regels van de FCI. Indien u niet akkoord bent met deze regels, dan kunt u niet inschrijven. De tentoonstellingregels vindt u op onze website onder "regels" en onderop deze pagina in PDF
  Please note! Entering for the exhibitions is only possible when you agree to the rules of the exhibition, the rules regarding shows of the Dutch Kennel Club Raad van Beheer and the rules regarding shows of the FCI. If you cannot agree to these, it is not possible to enter for these shows.The exhibition rules you find at our website under rules and also in PDF at the bottom of this page.

  AVG/GDPR (required):
  ja/yesnee/no

  Hiermee geef ik toestemming de datagegevens van mij en de hond in een bestand op te nemen en om mij e-mails en informatie te sturen met betrekking tot de hondententoonstellingen in Rotterdam, alsmede uw gegevens op te nemen in de catalogus van de tentoonstellingen (geen adressen, geen emailadressen in de catalogus).
  Herewith I give permission to add the data of me and my dog in your database and send me e-mails and information about the dogshows in Rotterdam and to include the required information in the catalog (no addresses and no e-mail addresses in the catalog).

  Nogmaals uw e-mail ter controle / Again your e-mail to check (required):

   

  Inschrijven via Doggle is mogelijk. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de exposant.

  Wilt u de tentoonstellingsregels nog eens doorlezen, download dan hier het PDF