Statistieken / Statistics

Hieronder vindt u de statistieken/Below you will find the statistics.

Onderstaande lijsten zijn definitief, onder voorbehoud van overmacht.

The lists below are final, subject to force majeure.

De keuringen beginnen 09:30 uur in alle ringen/Judging will start each day at 09:30 hrs. in all rings.

5 augustus 2023

Ras-ringlijst zaterdag/Breed-Ring list Saturday

Ringindeling zaterdag / Rings Saturday (op keurvolgorde/sequence in the ring)

Statistieken per klas zaterdag / Statistics per class Saturday

Catalogus ingeschreven honden zaterdag / Catalogue entered dogs Saturday 

6 augustus 2023

Ras-ringlijst zondag /Breed-Ring list Sunday

Ringindeling zondag / Rings Sunday (op keurvolgorde/sequence in the ring

Statistieken per klas zondag / Statistics per class Sunday

Catalogus ingeschreven honden zondag / Catalogue entered dogs Sunday