Statistieken / Statistics

Hier vindt u de statistieken van de inschrijvingen en de keuringsvolgorde per ring

In alle ringen starten de keuringen om 09:30 uur

Dag/Day 1     27=08-2022

Dag/Day 2    28-08-2022

Above you will find the statistics of the entries and the sequence per ring.

Judging will start each day at 09:30 hrs. in all rings.