Informatie en regels standhouders

Informatie: Maurice v.d. Vlugt via stands@dogshowrotterdam.nl De Internationale Rashondententoonstelling Rotterdam wordt dit jaar, voor de 48en 49e maal, gehouden op zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2022, wederom in het Ahoy-complex te Rotterdam-Zuid. Ook dit jaar in Rotterdam een dubbelshow, dus op beide dagen een tentoonstelling voor alle rassen. Wij hopen dat mede hierdoor vele exposanten de weg naar Rotterdam zullen weten te vinden.

Honderden honden uit Nederland en ver daarbuiten, trekken de aandacht van vele bezoekers. De hondententoonstelling in Rotterdam staat bekend om de prettige sfeer, de brede wandelgangen, de vele stands met een keur aan artikelen en haar boeiende eindshow.

Al met al is onze tentoonstelling, zeker wat de variatie in stands en het vele winkelende publiek betreft, één van de grootste in Nederland. Onze ruimte blijft echter beperkt en wij willen onze vaste standhouders c.q. adverteerders nu al in staat stellen te reserveren teneinde de beschikbare ruimte zo doelmatig mogelijk te verdelen.

Met een advertentie in onze overzichtelijke (gedrukte, papieren) catalogus kunt u:

  • uw bedrijf en/of producten aanbevelen;
  • uw rasvereniging meer bekendheid geven;
  • uw eigen ras promoten;
  • uw kennelnaam nog meer onder de aandacht brengen.

Wilt u prijzen ter beschikking stellen, zoals bijv. Rozetten, bekers, etc., dan zal dat door ons zeer worden gewaardeerd. Uiteraard vermelden wij dit dan in onze catalogus.

Als u gebruik wilt maken van het huren van een standruimte of het plaatsen van een advertentie, dan verzoek ik u uw wensen kenbaar te maken het daarvoor bestemde formulier en dit zo spoedig mogelijk aan mij te retourneren, bij voorkeur per e-mail (stands@dogshowrotterdam.nl) of per post naar het secretariaat, SHR stands, Verkadestraat 15, 2613 ZK Delft.

De stand- en/of advertentieruimte zal op volgorde van binnenkomst van de betaling worden gereser­veerd. 

De opbouw van uw stand dient te geschieden op vrijdag 26 augustus vanaf 10.00 uur. Het afbreken en opruimen van uw stand dient te geschieden op zondag 28 augustus direct na afloop van de eindkeuringen in de erering. Wij wijzen u er op dat het niet is toe­ge­staan vóór het einde van de (ere)keuringen met uw auto de tentoonstellingshallen in te rijden. De huurprijs voor standruimte bedraagt€ 61,00 per m2

Advertentiekosten-Catalogus

  • 1/1 pagina omslag    €  175,00
  • 1/1 pagina binnen    €    90,00
  • 1/2 pagina binnen    €    65,00   

Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Het parkeertarief voor het binnenterrein is door Ahoy voor dit jaar vastgesteld op € 14,00 per dag per auto (prijs onder voorbehoud van prijs Ahoy) U dient de benodigde kaarten tevoren bij ons te bestellen en tegelijk met uw standhuur aan ons te voldoen. Wij zullen dit dan met Ahoy verrekenen.

Bij opgave van de grootte van de stand dient u rekening te houden met eventuele uitbouw en/of het plaatsen van rekken buiten de stand. Ook de op die manier gebruikte meters moeten worden betaald. 

U wordt verzocht na ontvangst van onze bevestiging het verschuldigde bedrag over te maken op rekening IBAN NL40RABO0106617370 t.n.v. St. Hondententoonstelling Rotterdam o.v.v. “Standhuur Ahoy 2022” en standnummer.

Na ontvangst van uw betaling zullen, vanaf half augustus, de benodigde bescheiden worden toegestuurd. Reservering van standruimte en/of advertentieruimte verplicht u te allen tijde tot betaling.

Niet ver­schijnen op de tentoonstelling ontheft u niet van uw betalingsplicht aan de Stichting Hondenten­toon­stelling Rotterdam. Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij vanzelfsprekend altijd bereid deze te beantwoorden.

Op tentoonstellingsdagen  wordt u verzocht om vanaf 08.00 uur tot einde keuringen  in de hallen aanwezig te zijn.

NB: U dient zelf voor verzekering zorg te dragen. Schade door derden, honden, diefstal enz. kan nooit verhaald worden op de organisatie of de eigenaar van de hallen.  

Deze regels zijn van toepassing op- en onlosmakelijk verbonden met het aanmeldformulier voor stands.

 

 

Terug/Back HOME