Inschrijven/Enroll

Op deze pagina vindt u informatie over het inschrijven / At this page you find information about entry.

Sluiting inschrijving / Closure entry: 07-08-2019 – 18:00 uur/hrs.

De tentoonstellingsregels zijn onlosmakelijk verbonden aan uw inschrijving.
The rules of the exhibition are inextricably linked to your entry.

 

07-08-2019 – 18:00 uur/hrs. Entry is closed.

BETALING/PAYMENT:
Betaling en inschrijving dienen op hetzelfde moment te worden geregeld.
IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U t.n.v. St. Hondententoonstelling Rotterdam.
Wij verzoeken u het stamboomnummer en/of het referentienummer wat u binnen 72 uur van het secretariaat per e-mail zult ontvangen bij uw betaling te vermelden.
Wordt uw betaling ontvangen na 12 augustus 2019, dan wordt € 10.00 per hond extra in rekening gebracht en de korting voor 2 shows vervalt. Bij betaling op de tentoonstelling wordt € 15.00 per hond extra in rekening gebracht en de korting voor 2 shows vervalt. Betalingen die op onze rekening worden bijgeschreven na 20 augustus 2019 worden beschouwd als niet ontvangen en zullen na de tentoonstelling worden terugbetaald.

Payment and entry should be done at the same moment to
IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U in name of St. Hondentennstelling Rotterdam.
We kindly ask you to mention the pedigree number of the dog (or the reference number you will receive from the secretary within 72 hours after receipt of your entry).
Payments received after 12th August 2019, a surplus of € 10.00 per dog/per show will be added for administration purposes and the discount for 2 shows expires. For payments at the show we will charge € 15.00 extra per dog (handlings fee) and the discount for 2 shows expires. Payments credited to our account after August 20, 2019 are considered NOT RECEIVED and will be refunded after the exhibition.

WAT ER VOLGT/WHAT WILL FOLLOW:
Ca. 10 dagen voor de show ontvangt u per e-mail uw “bewijs van inschrijving” met daarop meer informatie, zoals catalogus, ringnummer en een richtlijn voor de tijd dat het ras gekeurd wordt (09:30 als het ras in de ochtend begint en 12:00 als het ras in de middag wordt gekeurd). Deze e-mail is tevens uw toegangsbewijs.

Ca. 10 days before the show you will receive your “proof of registration” by e-mail with more information, such as catalog number, ring number and an estimate for the time the breed will be judged (9:30 am if the breed starts in the morning and 12:00 if the breed is judged in the afternoon). This e-mail is also your admission ticket.