Inschrijven/Enroll

Op deze pagina vindt u  het online inschrijfformulier / At this page you find the online entry form.

De regels van de tentoonstelling zijn onlosmakelijk verbonden aan uw inschrijving/The rules of the exhibition are inseperable from the entry.

  INSCHRIJVING VOOR - ENTRY FOR
  Zaterdag/Saturday 27-08-2022Zondag/Sunday 28-08-202022Beide shows / Both Shows 27-08-2022 & 28-08-2022

  GEGEVENS VAN DE HOND / DATA OF THE DOG
  Ras/Breed (required)

  Geslacht/Sex (required)
  reu/maleteef/female
  Stamboomnaam van de hond (zonder titels) / Pedigree name of the dog (without titles) (required)

  Officiële titels van de hond / Official titles of the dog

  Stamboek (bijv. NHSB, LOSH, KCReg. enz.) / Pedigree book (p.e. NHSB, LOSH, KCReg. etc.)

  Honden van in Nederland wonende eigenaren dienen in het NHSB te zijn ingeschreven.
  Dogs of exhibitors living in the Netherlands are to be registered in the NHSB.
  Stamboom nummer / Pedrigree number (required)

  Chipnummer / Chip number (required)

  Geboortedatum / Date of birth (required)

  Klas/Class Zaterdag/Saturday 27-08-2022 (Klik pijl/Click arrow - drop-down menu)

  Klas/Class Zondag/Sunday 25-08-2018 (Klik pijl/Click arrow - drop-down menu)

  Indien geen of de verkeerde klas is aangegeven, zullen wij deze aanpassen naar de naar onze mening meest gunstige klas / When no or the wrong class is given, we will change that to - in our opinion - the best option.
  De leeftijd van de hond moet exact berekend worden tot op de dag waarop de hond wordt gekeurd.
  The age of the dog must be calculated exactly to the day the dog will be judged.

  Upload voor klas 6 en/of klas 7 / Upload for class 6 and/or 7 (.jpg of/or .pdf)

  Kopie gerechtigheidsverklaring (verplicht) volgens FCI model (klas 6) of één kopie van de bevestiging van het kampioenschap - het kampioensbewijs (klas 7) uploaden of per e-mail sturen naar admin@dogshowrotterdam.nl onder vermelding van ras en stamboombummer van de hond. Indien deze niet wordt ontvangen, wordt de hond in de openklas gezet. Na sluitingsdatum of op de dag van de show is het niet meer mogelijk van klas te wisselen.
  A copy of the statement of the ruling organisation FCI model (class 6) or a copy of the confirmation of the championship - championship certificate or letter of confirmation of the Kennel Club must be uploaded or sent by e-mail to admin@dogshowrotterdam.nl, mentioning the breed and pedigree number. When not received the dog will be entered in the open class. After closure it will be not be possible to change the class, nor will it be at the days of the shows.

  Fokker / Breeder (required) - geen kennelnaam, maar naam van een persoon / not a Kennel name, but a name of a person.

  Vader van de hond / Father of the dog (stamboomnaam zonder titels / pedigree name without titles).

  Moeder van de hond / Mother of the dog (stamboomnaam zonder titles / pedigree name without titles).

  Gecoupeerd aan de staart met medische verklaring (bewijs meenemen naar de show) / Tail docked with veterinary statement (bring this proof to the show).
  ja/yesnee/no

  GEGEVENS VAN DE EIGENAAR / DATA OF THE OWNER
  Voornaam / First name (required)

  Tussenvoegsel / Insertion

  Achternaam / Last name (required)

  Mede-eigenaar / Co-owner

  Adres van de eigenaar / Address of the owner (required)

  Postcode en Woonplaats / Zipcode and Town (required)

  Land / Country

  E-mail / E-mail (required)

  INSCHRIJFGELD EN OVERIG / ENTRY FEES AND OTHER
  Inschrijfgeld zaterdag 27-08-2022 / Entry fee Saturday 28-08-2022.
  Klas/Class 1 or 2 - € 35.00Class 3, 4, 5, 6, 7 or 8 - € 55.00
  Inschrijfgeld zondag 28-08-2022 / Entry fee Sunday 28-08-2022.
  Klas/Class 1 or 2 - € 35.00Class 3, 4, 5, 6, 7 or 8 - € 55.00
  Indien dezelfde hond voor beide dagen is ingeschreven (mits betaling is ontvangen voor 15 augustus 2022)
  If the same dog is entered for both days (provided payment is received before 15th August 2022).

  Korting / discount
  ja/yes korting/discount € 10.00

  Koppelklas 27-08-2022 / Brace class 27-08-2022 (€ 8.00 per koppel/per couple)
  ja/yes
  Koppelklas 28-08-2022 / Brace class 28-08-2022 (€ 8.00 per koppel/per couple)
  ja/yes

  Bij iedere ingeschreven hond is toegang voor 1 persoon inbegrepen / One person per dog entered is included in the entry fee.

  Extra bezoekerskaartjes volwassenen / Extra visitor tickets adults (prijs € 12.50 p.p./costs € 12.50 p.p.).
  27-08-2022 aantal/number:
  28-08-2022 aantal/number:
  Extra bezoekerskaartjes reductie (4-11 jr. of 65+ prijs € 7.50)/Extra visitor ticket reduced (4-11 yrs. or 65+ costs € 7.50)
  27-08-2022 aantal/number:
  28-08-2022 aantal/number:
  Kaartje voor bezoekhond (max. 2 honden) prijs / ticket for visiting dog (maximum 2 dogs) - (€ 7.00 per hond/per dog per dag/day).
  27-08-2022 aantal/number:
  28-08-2022 aantal/number:

  Totaal te betalen (zelf berekenen s.v.p.)/Total to be paid (calculate yourself please)

  Akkoord met de tentoonstellingsregels / Agree to the exhibition rules (required):
  ja/yes
  Let op! Inschrijven voor de tentoonstelling kan alleen als u akkoord gaat met de tentoonstellingregels, de regels van het K.R. van de Raad van Beheer en de regels van de FCI. Indien u niet akkoord bent met deze regels, dan kunt u niet inschrijven. De tentoonstellingregels vindt u op onze website onder "regels" en onderop deze pagina in PDF
  Please note! Entering for the exhibitions is only possible when you agree to the rules of the exhibition, the rules regarding shows of the Dutch Kennel Club Raad van Beheer and the rules regarding shows of the FCI. If you cannot agree to these, it is not possible to enter for these shows.The exhibition rules you find at our website under rules and also in PDF at the bottom of this page.

  AVG/GDPR (required):
  ja/yesnee/no

  Hiermee geef ik toestemming de datagegevens van mij en de hond in een bestand op te nemen en om mij e-mails en informatie te sturen met betrekking tot de hondententoonstellingen in Rotterdam, alsmede uw gegevens op te nemen in de catalogus van de tentoonstellingen (geen adressen, geen emailadressen in de catalogus).
  Herewith I give permission to add the data of me and my dog in your database and send me e-mails and information about the dogshows in Rotterdam and to include the required information in the catalog (no addresses and no e-mail addresses in the catalog).

  Nogmaals uw e-mail ter controle / Again your e-mail to check (required):