Betalen/Payment

Bankgegevens 

Voor alle betalingen:

RABO Bank: IBAN NL40RABO0106617370 BIC RABONL2U t.n.v. St. Hondententoonstelling Rotterdam. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 55,00 per hond en voor de baby- en puppyklas € 35,00. Voor inschrijving in de koppelklas is € 8,00 verschuldigd (per koppel). Wordt dezelfde hond ingeschreven voor beide shows, krijgt men een korting van € 10 .00 per hond. Per exposant wordt één gedrukte catalogus gratis verstrekt. Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt zoals op het inschrijfformulier en het programma is vermeld. Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Wordt uw betaling ontvangen na 15 augustus 2022, dan wordt € 10.00 per hond extra in rekening gebracht en de korting voor 2 shows vervalt. Bij betaling op de tentoonstelling wordt € 15.00 per hond extra in rekening gebracht en de korting voor 2 shows vervalt. Betalingen die op onze rekening worden bijgeschreven na 23 augustus 2022 worden beschouwd als niet ontvangen en zullen na de tentoonstelling worden terugbetaald. Bankgegevens: RABO bank IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U t.n.v. St. Hondententoonstelling Rotterdam.

 

Bank data 

For all payments:

RABO Bank: IBAN NL40RABO0106617370 BIC RABONL2U in name of St. Hondententoonstelling Rotterdam. 

The entry fee is € 55,00 per dog. For minor puppy- and puppy class it is € 35,00. For brace class the fee is € 8,00 (per brace). One catalogue per exhibitor is given for free. The entry fee has to be paid as stated on the entry form. Entering the same dog for both shows we give you a discount of € 10.00. Payments received after 15th August 2022, a surplus of € 10.00 per dog/per show will be added for administration purposes and the discount for 2 shows expires. For payments at the show we will charge € 15.00 extra per dog (handlings fee) and the discount for 2 shows expires. Payments credited to our account after August 23, 2022 are considered NOT RECEIVED and will be refunded after the exhibition. Data of our bank: RABO bank IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U in name of St. Hondententoonstelling Rotterdam.