Inschrijfformulier / entry form

Op deze pagina vindt u informatie over het inschrijven / At this page you find information about entry .

Sluiting inschrijving / Closure entry: 9-08-2022 – 18.00 uur/hrs.

Of eerder als het maximum is bereikt / Or earlier when the maximum is reached.

De inschrijving is gesloten / Entry is closed

 

Klik HIER voor de tentoonstellingsregels en/of download als PDF. Deze regels zijn onlosmakelijk verbonden aan uw inschrijving.

Click HERE for the rules of the exhibition  and/or download in PDF.  These rules are inextricably linked to your entry.

Voor de keurmeesterslijst (alfabetisch op ras in .pdf) klikt u HIER  / For the list of judges  (alphabetical breed order in .pdf) you click HERE.

BETALING/PAYMENT

Betaling en inschrijving dienen op hetzelfde moment te worden geregeld. Betaling uitsluitend naar:
IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U t.n.v. Stichting Hondententoonstelling Rotterdam.
Wij verzoeken u het stamboomnummer en/of het referentienummer wat u binnen 72 uur van het secretariaat per e-mail zult ontvangen bij uw betaling te vermelden.
Wordt uw betaling ontvangen na 15 augustus 2022, dan wordt € 10.00 per hond extra in rekening gebracht en de korting voor 2 shows vervalt. Bij betaling op de tentoonstelling wordt € 15.00 per hond extra in rekening gebracht en de korting voor 2 shows vervalt. Betalingen die op onze rekening worden bijgeschreven na 23 augustus 2022 worden beschouwd als niet ontvangen en zullen na de tentoonstelling worden terugbetaald.

Payment and entry should be done at the same moment to only the following bank account number:
IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U in name of Stichting Hondententoonstelling Rotterdam.
We kindly ask you to mention the pedigree number of the dog (or the reference number you will receive from the secretary within 72 hours after receipt of your entry).
Payments received after 15th August 2022, a surplus of € 10.00 per dog/per show will be added for administration purposes and the discount for 2 shows expires. For payments at the show we will charge € 15.00 extra per dog (handlings fee) and the discount for 2 shows expires. Payments credited to our account after August 23, 2022 are considered NOT RECEIVED and will be refunded after the exhibition. 

WAT ER VOLGT/WHAT WILL FOLLOW:

Ca. 10 dagen voor de show ontvangt u per e-mail uw “bewijs van inschrijving” met daarop meer informatie, zoals catalogus, ringnummer en een richtlijn voor de tijd dat het ras gekeurd wordt (09:30 als het ras in de ochtend begint en 12:00 als het ras in de middag wordt gekeurd). Deze e-mail is tevens uw toegangsbewijs.

Ca. 10 days before the show you will receive your “proof of registration” by e-mail with more information, such as catalog number, ring number and an estimate for the time the breed will be judged (9:30 am if the breed starts in the morning and 12:00 if the breed is judged in the afternoon). This e-mail is also your admission ticket.